Franz Xaver Süßmayr Födelsedag, Födelsedatum

Franz Xaver Süßmayr, född i Schwanenstadt, 1766, död 17 september 1803 i Wien, österrikisk tonsättare.

Süßmayr föddes i österrikiska Schwanenstadt, hans mor dog när han var 6 år gammal, och han lämnade hemmet vid 13 års ålder. Han var student och sångare i benediktinerklostret i Kremsmünster 1779-1787. När han kom i målbrottet blev han violinist i orkestern.

Klostret satte upp operor och sångspel, så Süßmayr hade tillfälle att studera operor av Christoph Willibald Gluck och Antonio Salieri på nära håll. Han komponerade själv ett flertal sceniska verk och en hel del kyrkomusik för klostret.

Efter klostertiden blev han elev till Salieri i Wien, från 1792 var han kapellmästare vid Nationaltheater i Wien och från 1794 vice kapellmästare och kompositör vid Kärntnertortheater i samma stad.

Süßmayr assisterade Wolfgang Amadeus Mozart som kopist vid arbetet med La clemenza di Tito och Trollflöjten 1791, de sägs ha varit nära och goda vänner. Det har förmodats att Mozarts son Franz Xaver Wolfgang Mozart är döpt efter Süßmayr. Denne fick också i uppgift att skriva recitativen till La clemenza di Tito, och sägs ha varit elev till Mozart, men det finns anledning att tro att denna uppgift härrör från änkan Constanze Mozart, för att legitimera sina ansträngningar för att få Mozarts sista verk, Requiem, fullbordat. Det är möjligt att Mozart diskuterade verket med Süßmayr, och det sägs att denne fanns med så sent som Mozarts sista dygn i livet, när denne prövade en del av den komponerade musiken till mässan. Süßmayr fick i alla fall uppdraget av Constanze att fullborda Mozarts verk, vilket han gjorde, och avlämnade partituret inom 100 dagar efter Mozarts död. Süßmayrs kompletteringar har kritiserats såsom varande ett för stort stillbrott mot Mozarts musik, men har ändå blivit den mest framförda versionen av verket, även om flera alternativa versionen färdigställts.

1792 komponerade S. även ett rondo för horn, baserat på ett utkast av Mozart. En jämförelse mellan Mozarts utkast och Süßmayrs komposition visar att denne använt väldigt lite av Mozarts material. Han använder också en gregoriansk melodi, vilket förklarats med att melodin skrevs ut av Mozart under arbetet med rekviet, och att S. förväxlade detta med material till rondot. Rondot har inkluderats i ett stycke som sammanställts som Mozarts hornkonsert nr. 1.

På beställning av Emanuel Schikaneder komponerade han opera Moses, oder der Auszug aus Ägypten, som uruppfördes 4 maj 1792, och gjorde fiasko. Bättre gick det med Der Spiegel von Arkadien 1795, som även den komponerades på uppdrag av Schikaneder och spelades runt om i Europa. Denna framgång ledde till att S. utnämndes till kapellmästare vid Nationalteatern i Wien, med ansvar för den tyska operaproduktionen. Från denna tid och fram till sekelskiftet 1800 var S. framgångsrik och uppskattad på den Wienska musikscenen, men efter sekelskiftet ledde hans vacklande hälsa till en nedgång i karriären. Det var efter övertalning som teaterdirektören satte upp hans sista verk, List und Zufall.

På grund av sin förtida död blev hans bröllopsplaner till intet, och han är för eftervärlden i första hand ihågkommen för sin komplettering av Mozarts rekviem.

 Läs mer...
 
Födelsedag, Födelsedatum
onsdag 1 januari 1766
Födelseort
Schwanenstadt
Ålder
255
Stjärntecken

Den 1 januari 1766 var en onsdag under stjärntecknet . Det var 0 e dagen i året. Förenta staternas president var N/A.

Om du föddes den här dagen är du 255 år gammal. Din sista födelsedag var den fredag 1 januari 2021, 268 dagar sedan. Din nästa födelsedag är den lördag 1 januari 2022, om 96 dagar. Du har bott i 93 405 dagar, eller cirka 2 241 741 timmar, eller cirka 134 504 466 minuter, eller cirka sekunder.

Vissa människor som delar denna födelsedag:

 • Jesus (profet, predikant, religiös ledare, rabbin, timmerman, profet, predikant, religiös ledare, rabbin, timmerman, född 3 januari 2)
 • Aristoteles (filosof, född 6 januari 384)
 • Muhammed (politiker, köpman, profet, predikant, född 30 december 569)
 • Augustus (politiker, militär, född 3 januari 63)
 • Karl den store (monark, monark, född 28 december 741)
 • Christofer Columbus (upptäcktsresande, sjöman, född 23 december 1450)
 • Paulus (skribent, teolog, missionär, rabbin, född 3 januari 5)
 • Herodotos (politiker, skribent, historiker, född 6 januari 484)
 • Klaudios Ptolemaios (skribent, astronom, matematiker, filosof, geograf, astrolog, musikvetare, musikteoretiker, född 3 januari 100)
 • Plinius den äldre (skribent, advokat, historiker, naturvetare, född 3 januari 23)
 • Mose (profet, militär ledare, född 13 januari 1393)
 • Djingis khan (politiker, krigare, född 25 december 1161)
 • Sokrates (filosof, född 6 januari 469)
 • Abraham (profet, född 17 januari 1813)
 • Publius Cornelius Tacitus (politiker, militär, skribent, historiker, född 3 januari 54)
 • Vilhelm Erövraren (skribent, född 26 december 1027)
 • Strabon (skribent, historiker, geograf, född 3 januari 63)
 • Plutarchos (skribent, essäist, filosof, biograf, historiker, präst, magistrat i Finland, född 3 januari 45)
 • Konfucius (filosof, lärare, född 30 december 568)
 • Kung David (bonde, poet, sångare, regent, herde, profet, psalmförfattare, domare, bonde, poet, sångare, regent, herde, profet, psalmförfattare, domare, bonde, poet, sångare, regent, herde, profet, psalmförfattare, domare, född 11 januari 1039)
 • Euklides (skribent, matematiker, född 6 januari 323)
 • Hippokrates (skribent, filosof, läkare, född 6 januari 460)
 • Arkimedes (ingenjör, skribent, uppfinnare, astronom, matematiker, fysiker, filosof, militäringenjör, född 5 januari 287)
 • Titus Livius (skribent, historiker, född 3 januari 59)
 • Fredrik I Barbarossa (politiker, född 25 december 1121)
 • Kyros II (regent, militär ledare, grundare, född 7 januari 600)
 • Salomo (skribent, född 11 januari 1011)
 • Hieronymus (översättare, historiker, teolog, bibelöversättare, präst, anakoret, född 31 december 344)
 • Hernán Cortés (guvernör, upptäcktsresande, conquistador, född 23 december 1484)
 • Ashoka (härskare, född 6 januari 304)
 • Franciskus av Assisi (skribent, poet, fra, född 25 december 1181)
 • Dareios I (statsman, militär ledare, född 7 januari 550)
 • Umar ibn al-Khattab (statsman, född 30 december 584)
 • Vasco da Gama (upptäcktsresande, upptäcktsresande, född 23 december 1459)
 • Noa (bonde, född 24 januari 2705)
 • Seneca den yngre (politiker, statsman, dramatiker, skribent, poet, filosof, aforistiker, född 3 januari 4)
 • Josefus (skribent, historiker, född 3 januari 37)
 • Jeanne d’Arc (militär, född 23 december 1411)
 • Galenos (författare och läkare, kirurg, född 2 januari 129)
 • Filip II av Makedonien (monark, född 6 januari 382)
 • Hesiodos (skribent, poet, mytograf, rapsod, född 9 januari 801)
 • Klodvig I (monark, född 31 december 465)
 • Sulla (politiker, militär, soldat, romersk diktator, född 4 januari 138)
 • Geoffrey Chaucer (politiker, skribent, poet, översättare, filosof, sångtextförfattare, lingvist, astrolog, född 24 december 1342)
 • Thukydides (skribent, historiker, född 6 januari 461)
 • Theofrastos (fysiker, filosof, botaniker, född 6 januari 371)
 • Hannibal (politiker, född 5 januari 247)
 • Johannes Gutenberg (ingenjör, uppfinnare, gravör, guldsmed, sättare, smed, född 24 december 1393)
 • Kleopatra VII av Egypten (politiker, född 3 januari 69)
 • Abu Bakr (politiker, soldat, född 30 december 572)
 • Aristofanes (dramatiker, poet, född 6 januari 446)
 • Gregorius I (diplomat, katolsk präst, född 30 december 539)
 • Demokritos (matematiker, filosof, född 6 januari 461)
 • Jakob (fåraherde, född 15 januari 1653)
 • Xenofon (militär, skribent, filosof, historiker, legosoldat, född 6 januari 430)
 • Innocentius III (katolsk präst, född 25 december 1160)
 • Tizian (målare, född 23 december 1489)
 • Thales från Miletos (ingenjör, astronom, matematiker, fysiker, filosof, född 8 januari 623)
 • Septimius Severus (politiker, militär, född 2 januari 146)
 • Eusebios av Caesarea (skribent, historiker, teolog, klerk, präst, kyrkohistoriker, född 1 januari 265)
 • Vladislav II av Polen (politiker, född 24 december 1361)
 • Josef från Nasaret (timmerman, född 4 januari 101)
 • Pippin den lille (monark, monark, född 28 december 713)
 • Beda venerabilis (skribent, poet, översättare, historiker, munk, teolog, bibelöversättare, kyrkohistoriker, hagiograf, född 29 december 671)
 • Alfred den store (politiker, född 28 december 848)
 • Andreas (predikant, missionär, fiskare, född 3 januari 6)
 • Zarathustra (profet, religionsstiftare, född 18 januari 2001)
 • Jan Hus (skribent, översättare, universitetslärare, teolog, pedagog, född 24 december 1370)
 • Polybios (militär, skribent, matematiker, historiker, född 4 januari 200)
 • Diodorus Siculus (skribent, historiker, mytograf, född 3 januari 90)
 • Filip IV av Frankrike (härskare, född 25 december 1267)
 • Jakob (fiskare, född 3 januari 1)
 • Pausanias (skribent, historiker, geograf, mytograf, född 2 januari 110)
 • Herodes den store (politiker, regent, född 3 januari 73)
 • Suetonius (skribent, biograf, historiker, domare, sekreterare, född 3 januari 70)
 • Origenes (skribent, översättare, filosof, teolog, klerk, skribent, översättare, filosof, teolog, klerk, född 2 januari 184)
 • Usman ibn Affan (politiker, född 30 december 573)
 • Vladimir I av Kiev (monark, född 27 december 957)
 • Perikles (politiker, militär, politiker, militär, född 6 januari 495)
 • Nebukadnessar II (monark, född 8 januari 630)
 • Tertullianus (skribent, filosof, teolog, född 2 januari 160)
 • Epikuros (filosof, född 6 januari 342)
 • Vitruvius (militär, ingenjör, skribent, väg- och vattenbyggnadsingenjör, arkitekt, militäringenjör, född 3 januari 80)
 • Julianus Apostata (politiker, skribent, filosof, född 31 december 330)
 • Herakleios (politiker, född 30 december 574)
 • Giordano Bruno (skribent, poet, astronom, matematiker, filosof, universitetslärare, astrolog, född 22 december 1547)
 • Xerxes I (statsman, född 7 januari 519)
 • Ambrosius av Milano (skribent, filosof, teolog, katolsk präst, född 31 december 338)
 • Herakleitos (skribent, filosof, född 7 januari 535)
 • Giotto di Bondone (målare, arkitekt, målare, arkitekt, född 25 december 1266)

1st of January 1766 News

Nyheter som framträdde på New York Times framsida den 1 januari 1766

Data is not not available now. Please try again later.